valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Mapa taksacyjna

1.Na mapie taksacyjnej sporządzanej na mapie katastralnej (ewidencyjnej) dla każdej strefy taksacyjnej podaje się granice tej strefy, jej identyfikator, wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnych oraz cechy tych nieruchomości.
2. Integralną częścią mapy taksacyjnej jest wykaz stref taksacyjnych.
3. Wykaz stref taksacyjnych zawiera:
  1)   identyfikator strefy taksacyjnej;
  2)   identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości;
  3)   rodzaj gruntu;
  4)   wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnej;
  5)   cechy nieruchomości reprezentatywnej;
  6)   współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej;
  7)   jednostkowe wartości katastralne poszczególnych działek gruntu.
4. Wzór wykazu stref taksacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI