prawo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Dz.U.2003.0.726

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


 

 


 

§ 1. Ustala się wykaz spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.


 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408 i Nr 64, poz. 592.


 

ZAŁĄCZNIK


 

WYKAZ SPÓŁEK HODOWLI ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ


 

Spółki Hodowli Roślin Uprawnych:


 

  1)   "DANKO" Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Choryń 7, 64-005 Racot;
  2)   Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce;
  3)   Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków;
  4)   Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5, 99-300 Kutno;
  5)   Hodowla Roślin Rolniczych - Nasiona Kobierzyc Sp. z o.o.
ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce;
  6)   Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o.
Szelejewo 5, 63-820 Piaski;
  7)   Piast Hodowla Roślin Łagiewniki Sp. z o.o.
Łagiewniki, 88-150 Kruszwica;
  8)   Stacja Hodowli Roślin "Modzurów" Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 9, Modzurów; 47-415 Szonowice;
  9)   Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Strzekęcin 8A, 76-024 Świeszyno;
  10)  Hodowla Roślin w Szyldaku Sp. z o.o.
ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak;
  11)  Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o.
ul. Rydla 53/55, 30-130 Kraków;
  12)  "Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
ul. Lipowa 22, Nochowo; 63-100 Śrem;
  13)  PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1a, Zielonki Parcele; 05-082 Babice Stare;
  14)  "PlantiCo" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gołębiew Sp. z o.o.
Gołębiew, 99-300 Kutno;
  15)  Hodowla Roślin Bronisze Sp. z o.o.
ul. Przyparkowa 13, Bronisze; 05-850 Ożarów Mazowiecki;
  16)  Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o.
ul. Żbicka 32, 32-065 Krzeszowice;
  17)  Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Jasna 6 lok. 16, 20-077 Lublin.


 

Spółki Hodowli Zwierząt Gospodarskich:


 

  1)   Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny;
  2)   Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek;
  3)   Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Osowa Sień 98, 67-400 Wschowa;
  4)   Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o.
82-200 Malbork;
  5)   "Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 85, 76-031 Mścice;
  6)   Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o.
Żołędnica 41, 63-911 Rawicz;
  7)   Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki;
  8)   Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
ul. O.H.Z. 1, Dębołęka; 98-275 Brzeźno;
  9)   Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
Polanowice, 88-150 Kruszwica;
  10)  Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 34, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo;
  11)  Hodowla Zarodowa Zwierząt Knyszyn Sp. z o.o.
Knyszyn-Zamek, 19-120 Knyszyn;
  12)  Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek;
  13)  Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Lubiana, 73-236 Płótno;
  14)  Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.
Chodeczek, 87-860 Chodecz;
  15)  Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Bobrowniki 6A, 76-231 Damnica;
  16)  Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo;
  17)  Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 15, 58-231 Przerzeczyn Zdrój;
  18)  Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz;
  19)  Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o.
Gałowo, 64-500 Szamotuły;
  20)  Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o.
ul. Gen. Lipskiego 5, 62-250 Czerniejewo;
  21)  Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 5, Długie Stare; 64-100 Leszno;
  22)  Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.
Golejewko 63, 63-921 Chojno;
  23)  Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski;
  24)  Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
28-411 Michałów;
  25)  Stadnina Koni "Racot" Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 5, 64-005 Racot;
  26)  Stadnina Koni Kozienice Sp. z o.o.
ul. Wiślana 12, 26-900 Kozienice;
  27)  Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.
Walewice, 99-423 Bielawy k. Łowicza;
  28)  Stadnina Koni "Krasne" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne;
  29)  Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.
Liski 19, 11-210 Sępopol;
  30)  Stadnina Koni "Rzeczna" Sp. z o.o.
Rzeczna, 14-400 Pasłęk;
  31)  Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Sp. z o.o.
86-320 Łasin;
  32)  Stadnina Koni Huculskich Sp. z o.o.
Gładyszów 53, 38-315 Uście Gorlickie;
  33)  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo;
  34)  Stadnina Koni "Pępowo" Sp. z o.o.
Gogolewo 71, 63-840 Krobia;
  35)  Stadnina Koni "Iwno" Sp. z o.o.
ul. Park Mielżyńskich 1, Iwno; 62-025 Kostrzyn Wlkp.

TAGI