realexperts

KIM JESTEŚMY?

realexperts.pl sp. z o.o. to firma grupująca rzeczoznawców majątkowych, której misją jest odpowiedź na współczesne potrzeby stawiane przed procesem analizy rynku i wyceny nieruchomości.

Profesjonalne prognozowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości wymaga rozbudowanych baz danych, zaawansowanych metod obliczeniowych oraz stałego rozwoju narzędzi i technologii używanych w procesie wycenie nieruchomości.

Uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów wymaga przemyślanej koordynacji i optymalizacji pracy dużych, ogólnopolskich grup eksperckich. Założycielami spółki realexperts.pl sp. z o.o. są doświadczeni specjaliści, którzy w ramach organizacji zawodowych oraz własnych podmiotów gospodarczych od wielu lat zajmowali się rozwojem procesu wyceny.

Misją realexperts.pl sp. z o.o. jest zbudowanie ogólnopolskiej firmy analizy rynku i wyceny nieruchomości, obejmującej w sieci docelowo kilkuset rzeczoznawców w całym kraju, i której współwłaścicielami (udziałowcami) będą sami rzeczoznawcy współtworzący ten system.

Ma to być duża, sieciowa, ogólnopolska firma pozyskiwania, gromadzenia, obróbki, analizy i komercyjnego wykorzystania danych rynkowych, zwłaszcza dotyczących rynku nieruchomości i rynków z nieruchomościami powiązanych.

W ramach realexperts.pl sp. z o.o. prowadzone są prace nad oprogramowaniem niezbędnym do obsługi baz danych oraz zaawansowanych narzędzi metodycznych i programistycznych umożliwiających obsługę i analizę wzrastającej ilości danych rynkowych a także obiektywizację procesu wyceny oraz zbudowaniem płaszczyzny współdziałania umożliwiającego koordynację i optymalizację pracy dużych zespołów eksperckich.

Celami realexperts.pl  sp. z o.o. są:

w zakresie tworzenia baz danych

 • stworzenie ogólnopolskiej (tj. obejmującej cały obszar kraju) bazy danych rynkowych, której docelowym zadaniem będzie objęcie 100% transakcji rynkowych obrotu nieruchomości;
 • stworzenie wyspecjalizowanych, lokalnych oraz przekrojowych systemów informacji o nieruchomościach i transakcjach dla potrzeb kompleksowej obsługi instytucji publicznych - administracji ogólnej i specjalnej oraz instytucji i przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności pod względem analiz posiadanego zasobu i określania wartości;
 • stworzenie hurtowni danych okołorynkowych do wykorzystania z innymi informacjami o rynku nieruchomości (transakcyjnymi, ofertowymi, demograficznymi, społecznymi itp.);
 • stworzenie baz danych innych informacji rynkowych dla nowych pól eksploatacji (baza danych finansowych itp.).

w zakresie tworzenia systemów obsługi

 • stworzenie efektywnego oprogramowania wspomagającego zbieranie, gromadzenie, obróbkę i analizę danych w wersjach off-line i on-line;
 • stworzenie pełnych używanych przez rzeczoznawców majątkowych off-line/on-line, systemów wyceny nieruchomości typowych, z pełnym procesem analizy rynku i wyceny zakończonym operatem;
 • stworzenie pełnego systemu dedykowanej obsługi rzeczoznawczej administracji lokalnej/specjalnej dającej automatyzację i framework do wykonywania wycen szczegółowych dla wszystkich potrzeb administracji;
 • stworzenie ogólnopolskiego powszechnie dostępnego (oraz specjalistycznego, targetowanego) systemu AVM/S (Automated Valuation Method/System).

w zakresie tworzenia systemu organizacyjno-marketingowego

 • stworzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu marketingu, ze względu na wielkość organizacji będącego partnerem do szczegółowych umów dotyczących sprofilowania produktu dla innych dużych organizacji (banki, instytucje administracji, instytucje infrastrukturalne);
 • stworzenie ogólnopolskiego portalu wyceny nieruchomości (docelowo z AVM/S) będącego nr 1 w Polsce (docelowo rzędu kilku mln nieodrzucanych wejść/rok) wraz z systemem portali specjalizowanych (typu valuepedia.pl itp.);
 • stworzenie ogólnopolskiego systemu franczyzowego przewidzianego docelowo dla ok. 300-500 firm rzeczoznawców majątkowych, zorganizowanego za pomocą? struktury dane → analizy i pe?en system wyceny → kierowanie strumienia zamówień do uczestników systemu franczyzowego.
 • stworzenie regionalnych firm/działów wykonawczych dla analiz i wyceny w oparciu o wszystkie ww. podsystemy nieruchomości niestandardowych (z wyłączeniem zakresu działalności uczestników systemu franczyzowego), tj. komercyjnych itp. i obsługi systemów specjalizowanych;
 • stworzenie hurtowni danych/analiz rynkowych i oko?orynkowych sprzedających obrobione dane, analizy i "wsad" do wyceny - w miarę posiadania odpowiednich baz danych stworzenie na ww. bazie oddziałów/firm z innych zakresów (np. wycena i analiza finansowa przedsiębiorstw, badania marketingowe).

w zakresie działań ogólniejszych

 • współpraca z organizacjami zawodowymi, w implementacji środowiskowej rozwiązań integrujących, marketingowych i sponsoring, w tym organizacji szkoleń specjalistycznych, wydawnictw, konferencji i uzgodnień ze środowiskami odbiorców (banki, administracja itp.);
 • pomoc organizacjom zawodowym/instytucjom badawczym w stworzeniu indeksów cen nieruchomości w podziale terytorialnym i funkcjonalnym (Polish Real Estate Price IndexTM), publikowanego kwartalnie, na bazie zasobów ogólnopolskiej bazy danych rynkowych.

RealExperts.pl sp. z o. o. chce zbudować nową jakość na rynku usług w zakresie monitorowania i analiz rynku oraz wyceny nieruchomości. Na bazie dotychczasowych wieloletnich doświadczeń udziałowców spółki powstał ogólnopolski podmiot komercyjny, którego celem jest wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą przemyślana i zorganizowana współpraca kreatywnych specjalistów obsługujących z sukcesem lokalne rynki nieruchomości.

Wspólnicy realexperts.pl sp. z o.o.

 Tomasz Kotrasiński

Chyba jedyny rzeczoznawca majątkowy, który z wykształcenia jest filozofem. Tytan kreatywności. Niestrudzony popularyzator zaawansowanych metod analizy danych w procesie wyceny nieruchomości. Doskonały wykładowca posiadający rzadki dar przekazywania swojej niecodziennej i rozległej wiedzy. Nieustannie dążący i namawiający do ewolucji, do przekształcenia procesu wyceny nieruchomości z nudnego i mechanicznego wykonywania sztywnych urzędowych procedur w twórcze i pasjonujące zajęcie dla osób twórczych i ciekawych świata. Główny projektant modeli statystycznych zastosowanych praktycznie na potrzeby podmiotów publicznych w postępowaniach administracyjnych. Prywatnie koleżeński, uczynny i niezawodny kolega. Pożeracz książek i nieprzebrana skarbnica wiedzy ze wszystkich chyba możliwych dziedzin. Członek Rady Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. 

  Wojtek Nurek

Niestrudzony krytyk tego co krytyki potrzebuje i wymaga. Życie zawodowe przeplatał z działalnością społeczną. Zmagał się i zmaga nieustannie z rozwiązaniem problemu zbyt słabych źródeł informacji używanych w procesie wyceny. Był jednym z głównych motorów rozwoju baz danych tworzonych w zorganizowanych lokalnych grupach rzeczoznawców majątkowych. Zabiegał o wplecenie rzeczoznawców w tworzenie publicznych rejestrów cen i wartości nieruchomości. Nieprzerwanie dąży do wykorzystania współczesnych możliwości technologicznych i sensownego zorganizowania pracy zespołówej na potrzeby stworzenia wysokiej jakości baz danych informacyjnych wykorzystywanych w procesie wyceny nieruchomości. Aktywny w działalności medialnej. Poruszony i sprowokowany używa sprawnie pióra i klawiatury. 

Współpracownik realexperts.pl sp. z o.o.

 Janusz Nowak

Zaciekły miłośnik sensu i rozsądku. Przełamał środowiskowe przyzwyczajenia w kształcie szkoleń współtworząc wieloletni, dziś już kultowy, cykl pod nazwą DORSZE. Pierwsza impreza zorganizowana została w niewielkim gronie na kutrze rybackim z dodatkową atrakcją, którą było łowienie dorszy. Następnie DORSZE stałły się okazją spotkanie obszernej grupy rzeczoznawców z całego kraju, którzy prezentują swoje praktyczne, zawodowe osiągnięcia. Janusz wciąż wierzy, że wycenę można robić lepiej i należy starać się robić lepiej. Wierzy w to prywatnie i oficjalnie.

Oficjalny dystrybutor oprogramowania do statystycznej analizy danych  XLStat, wykorzystywanego w analizie rynku i wycenie nieruchomości, m.in. w firmie RealExperts.pl.

Strona firmy Biuro MJN: www.biuromjn.pl

TAGI