realexperts

 wycena.com.pl

NASZE USŁUGI:

OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oraz SKARBU PAŃSTWA:

Usługi w zakresie systemowych rozwiązań wycen nieruchomości na potrzeby:

  • aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego oraz prognozowania opłat rocznych dla celów informacyjnych uzytkowników wieczystych,

  • renty planistycznej oraz prognozowania wysoko?ci renty planistycznej na potrzeby posiadaczy nieruchomo?ci,

  • procesów odszkodowawczych i wywłaszczeniowych,

  • sprzedazy nieruchomości,

  • analiz rynku nieruchomości na potrzeby postępowania planistycznego i innych celów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego.

OFERTA DLA FIRM KOMERCYJNYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach administracyjnych związanych w aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania,

  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych z naliczaniem renty planistycznej,

  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych procesami odszkodowawczymi i wywłaszczeniowymi (realizacja inwestycji celu publicznego, budowa dróg i autostrad, etc.),

  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych z  określeniem stanu technicznego i energetycznego obiektów budowlanych.

 

TAGI