home

Aktualności

Typologia nieruchomości i cechy rynkowe determinujące wartość. W stronę środowiskowej standaryzacji opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego ...

Polski Instytut Wyceny organizuje ogólnopolskie warsztaty eksperckie, pod nazwą:  „Typologia nieruchomości i cechy rynkowe determinujące wartość. W stronę środowiskowej...

zobacz więcej


Servitut 1.0 – System określania wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu

  Czym jest Servitut 1.0 ? Servitut 1.0 to nowoczesny system służący do szybkiego i wygodnego określania wiarygodnych i zobiektywizowanych wartości wynagrodzeń za...

zobacz więcej


Mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze miasta Racibórz

  Nowe Możliwości Gospodarowania Nieruchomościami Publicznymi! Analiza cen trasnakcyjnych gruntów z lat 2002-2015 Aktualizacja poziomu cen jednostkowych na rok 2016...

zobacz więcej


Prezentacja obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz

W związku z wyraźnym zainteresowaniem nowoczesnym sposobem obsługi procesu wyceny na potrzeby podmiotów publicznych przygotowaliśmy prezentację, w której na prz ykładzie...

zobacz więcej


Wykład „Operat szacunkowy nieruchomości jako dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Praktyczne aspekty.” w ramach „poniedziałków ...

11 stycznia 2016 r. w Warszawie w ramach „poniedziałków radcowskich” organizowanych przez O kręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie odbył się wykład Operat...

zobacz więcej


Wycena nieruchomości bardziej racjonalna

 W dzienniku Rzeczpospolita nr 3 (10336) z 5-6 stycznia 2016 r ukazał się wywiad z Wojtkiem Nurkiem „ Wycena nieruchomości bardziej racjonalna „. Wywiad odnosi się do zmian...

zobacz więcej


Szkolenie: „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości” – wykładowca: Radosław Gaca – przewodniczący Komisji Standardów ...

5 listopada 2015 r. uczestniczyliśmy w interesującym i inspirującym szkoleniu zorganizowanym w Bydgoszczy przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy nt. „...

zobacz więcej


Kurs przygotowujący do praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

  W dniach 25-27 września 2015 r.  Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego  była organizatorem  Kursu przygotowującego do praktyk zawodowych w zakresie szacowania...

zobacz więcej


Mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy

[polski] [ english ] Ceny transakcyjne gruntów z lat 2009-2014 Aktualizacja poziomu cen na styczeń 2015 r. Wskazania mapy cenowej należy traktować jako cenę średnią,...

zobacz więcej


Map of average prices of undeveloped land within the area of the Capital City of Warsaw

[ polski ] [english] Transaction prices of lands from the years 2009-2014 Update of the price level to January 2015 The indications of the price map shall be treated as an average...

zobacz więcej


TAGI