news

Typologia nieruchomości i cechy rynkowe determinujące wartość. W stronę środowiskowej standaryzacji opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego języka.

Polski Instytut Wyceny organizuje ogólnopolskie warsztaty eksperckie, pod nazwą: „Typologia nieruchomości i cechy rynkowe determinujące wartość. W stronę środowiskowej standaryzacji opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego języka.” 


Zamiarem organizatorów jest wspólnym środowiskowym wysiłkiem uporządkować występujące w praktyce typy nieruchomości oraz zdefiniować dla tych typów cechy nieruchomości wpływające na ceny/wartość, a także stany tych cech. Ujednolicenie i zestandaryzowanie opisu cech nieruchomości istotnych z punktu widzenia wartości nieruchomości lub też ceny ofertowej ma umożliwić posługiwanie się w codziennej praktyce zawodowej uniwersalnymi i jednoznacznie rozumianymi pojęciami.  

Szczegóły wydarzenia:

Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, sala nr 015 (mała aula arkadowa)  - Gliwice, ul. Księdza Marcina Strzody 10 
(GPS: 50.292815, 18.673259)


Termin: 27 czerwca (wt.) 2017 r. godz. 11:00 - 17:00 oraz 28 (śr.) czerwca 2017 r. godz. 9:00 - 16:30

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do czynnych ekspertów rynku nieruchomości, czyli głównie do rzeczoznawców majątkowych oraz zainteresowanych zagadnieniem pośredników w obrocie nieruchomościami.

Celem warsztatów eksperckich jest wspólne przedyskutowanie zagadnień związanych z określeniem występujących na rynku typów funkcjonalnych nieruchomości i cech mających wpływ na ich wartość/ceny. Decydującym i pożądanym celem spotkania jest uzyskanie sumy doświadczeń uczestników, tak aby mogła ona stanowić podstawę dalszych prac nad standaryzacją opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego środowiskowego języka opisu nieruchomości i ich cech. 

Technika heurystyczna, która zostanie zastosowana w trakcie warsztatów, to odpowiednio dostosowana do zagadnienia tak zwana „burza mózgów”. Technika „burzy mózgów” bardzo dobrze nadaje się do rozwiązywania zagadnień, w których (na tym etapie) nie jest jeszcze konieczne ścisłe, ilościowe określanie parametrów ale niezbędne jest znalezienie i wyartykułowanie bogactwa różnych kwestii jakościowych, stanów i czynników.

Istotą techniki „burzy mózgów” jest wykorzystanie kreatywności i różnorodności pomysłów uczestników. Zadaniem tej fazy warsztatów jest swobodne, lecz zgodne z regułami techniki „burzy mózgów”, wyartykułowanie i opracowanie bazującego na eksperckim doświadczeniu uczestników, jak najliczniejszego zbioru stanów, czynników i okoliczności, które pod jakimkolwiek względem mają lub mogą mieć wpływ na wartość/ceny różnych typów nieruchomości.

Wyniki tej fazy warsztatów powinny zostać opracowane do postaci listy określonych czynników, które zostaną przyjęte jako podstawa do dalszych prac związanych ze standaryzacją opisu nieruchomości i wypracowania wspólnego środowiskowego języka opisu nieruchomości i ich cech.

Prowadzącym warsztaty będzie Tomasz Kotrasiński MPAI

Impreza non-profit. Polski Instytut Wyceny opłaca salę i organizację, uczestnicy płacą ewentualnie za hotel/obiad/kolację.

Planowana liczba uczestników: 60 osób

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą do 16.06 na adres: wojtek.nurek@gmail.com.

Wstęp bezpłatny (po uprzednim potwierdzeniu rezerwacji miejsca)

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI