news

Mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze miasta Racibórz

 Nowe Możliwości Gospodarowania Nieruchomościami Publicznymi!


Analiza cen trasnakcyjnych gruntów z lat 2002-2015
Aktualizacja poziomu cen jednostkowych na rok 2016
Izoprety cen jednostkowych w zł/m2 netto

Wskazania mapy cenowej należy traktować jako cenę średnią, która jest korygowana ze względu na konkretne cechy nieruchomości wycenianej odchylające się od średniej w górę lub w dół.

Więcej na temat map: Jak czytać mapy izarytmiczne średnich cen gruntów niezabudowanych?

Artykuły pokrewne: Opis arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz oraz Prezentacja obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz

Mapa cenowa została wykonana na zamówienie Miasta Racibórz
analiza rynku: Dział Analiz firmy realexperts.pl sp. z o.o.
kierownik badań: Tomasz Kotrasiński
opieka merytoryczna: Polski Insytyt Wyceny

Analizę rozkładu cen względem długości i szerokości geograficznej metodą wysokorozdzielczej lokalnie ważonej regresji nieparametrycznej (Robust LOWESS) wykonano przy pomocy programu XLStat 2016 firmy Addinsoft.
Wizualizację izopret metodą krigingu wykonano przy pomocy programu Surfer 12.8 firmy Golden Software, Inc.
Podkład mapowy: OpenStreetMap

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI