news

Szkolenie: „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości” – wykładowca: Radosław Gaca – przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

5 listopada 2015 r. uczestniczyliśmy w interesującym i inspirującym szkoleniu zorganizowanym w Bydgoszczy przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy nt. „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości„, na którym wykładowcą był Radosław Gaca – przewodniczący Komisji Standardów Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, członek Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. Podczas szkolenia w atrakcyjny sposób przedstawione zostały teoretyczne podstawy metod statystycznych a następnie na konkretnych przykładach omówione zostały sposoby tworzenia modeli wartości nieruchomości oraz praktyczne korzyści płynące z zastosowania tych metod w wycenie nieruchomości. Radosław Gaca wielokrotnie podkreślał podczas swojego wystąpienia, że jest praktykiem a prezentowane rozwiązania stosuje na co dzień przy wykonywaniu wycen nieruchomości dla różnych celów z uwagi na ich ewidentne zalety praktyczne. Organizatorzy zasługują na słowa uznania za sprawne przygotowanie atrakcyjnego szkolenia, które spotkało się z nadspodziewanym zainteresowaniem słuchaczy wypełniających salę bydgoskiego NOT-u po brzegi. Serdecznie dziękujemy Wykładowcy oraz Organizatorom!

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI